torsdag 23. april 2009

Aller siste frist - stortingsvalgprogram

I dag er aboslutt siste frist for å sende inn endringforslag til innstilling til Høyres nye stortingsvalgprogram. Alle endringene vil bli behandlet av landsmøte.

Det er allerede kommet forslag fra flere fylker, og andre er varslet at de kommer i dag. Basert på omfanget så langt er det grunn til å kunne konkludere med at vi nå nærmer oss slutten på en omfattende prosess: Det har vært mye høring og lav terskel for å komme med innspill, noe innstillingsdokumentet også viser. Derfor er det ikke overraskende at det nå i innspurten er færre forslag som fremmes. Det har jo også å gjøre med at landsmøtedelegasjonene nå konsentrerer seg om respektive "kamp-saker".

Det foreligger allerede endringsforslag til alle kapitler, men det er kapittelet om forsvar som er gjenstand for det mest helhetlige endringsforslag. Ikke så mye på realiteter, men kanskje mer på språkform. Likevel - det ligger an til nok en debattrunde mht verneplikt. Skal den være kjønnsnøytral, eller fortsatt som idag? Programkomiteens forslag lyder:
Høyre vil innføre obligatorisk sesjonsplikt for kvinner, samt støtte en utvikling i retning av like muligheter for kvinner og menn.

8 kommentarer:

Cracked actor sa...

Hvordan skal dette egentlig tolkes? Er dette å være for kjønnsnøytral verneplikt uten å si det rett ut? Hva vil egentlig hensikten være med en obligatorisk sesjon om det ikke er for at jenter skal innrulles i førstegangstjeneste på lik linje med gutter??

Programsekretariatet sa...

CA:
Hensikten fra Programkomiteen er å finne en slags middelvei. Pålegge sesjonsplikt, la jenter som vil avtjene førstegangstjenesten, men altså fortsatt legge til grunn at den er obligatorisk kun for gutter.

Cracked actor sa...

Jeg skjønner selvsagt at dette er t forsøk på en såkalt middelvei, men finnes det egentlig en prinsipiell begrunnelse for dette?

Prinsippene er jo ganske tydelige i raliteten, når man snakker om verneplikt. Enten ser man på plikt som en form for frihetsberøvelse og derfor er mot, eller så mener man at det å gjøre et års (eller annen avgrensning) innsats for samfunnet, er en riktig forventing til hver enkelt.

Og videre er prinsippet om krav om førstegangstjeneste, eller verneplikt, i et kjønnsperspektiv. Hva er den prisipielle begrunnelsen for å skille mellom forventningene til jenter og gutter, forutsatt at man støtter en videreføring av verneplikten? Jeg klarer ikke å se hvor dette skillet begrunnes.

På toppen av dette skal man altså kreve at alle møter til en sesjon, som er "trinn 1" i førstegangstjenesten, men hvor halvparten av dem som møter opp skal få *velge* om de vil tjene i militæret (eller som sisviltjeneste), mens den andre halvparten altså har en plikt til å delta.

Blir ikke dette bare en svak prinsipiell innrenting, med en praktisk utgang som kun er stafasje?

Programsekretariatet sa...

CA:
Dersom "frihetsberøvelse" er det vesentlige her, må du vel også innrømme at å komme til sesjon knapt kan anses å være særlig berøvende. Noen få timers fravær....

Anders sa...

Jeg er enig med CA her. Teksten om verneplikt virker svak og ubesluttsom. Det er vel neppe et inntrykk av Høyre man ønsker å formidle?

Kvinner og menn har i dag de samme muligheter i Forsvaret. Den eneste forskjellen er at det bare er verneplikt for menn. Ut fra teksten hørest det ut som om Høyre er der Forsvaret var for 30 år siden, hvor kvinner kunne få noen stillinger og ikke andre. Landsmøtet bør enten fjerne alt etter komma i den foreslåtte teksten eller ta mot til seg og si at man vil ha likestilling rundt verneplikten. (Det er vel neppe noe alternativ å si eksplisitt at man ikke vil ha en likestilt verneplikt.)

Programsekretariatet kan se på dette som to alternative forslag. Enten fjerne alt etter komma (fordi det som står der ikke er riktig) eller å legge til formuleringen "..., samt arbeide for en likestilt verneplikt."

Programsekretariatet sa...

Anders:
"Programsekretariatet kan se på dette som to alternative forslag. Enten fjerne alt etter komma (fordi det som står der ikke er riktig) eller å legge til formuleringen "..., samt arbeide for en likestilt verneplikt."

Nå er programsekretariatet i den (u)heldige situasjonen at det nå er opp til landsmøte å votere over endringer. Og det er kommet inn endringsforslag på dette punktet
:-)

Anonym sa...

Er EUs datalagringsdirektiv glemt av Høyre? Vil Høyre tross fagre ord sikre flertall sammen med Ap for å innlemme direktivet i EØS-avtalen etter stortingsvalget?

Programsekretariatet sa...

anonym:
Nei, men hverken det eller andre direktiver er nevnt i teksten. Det har rett og slett å gjøre med detaljeringsnivået på programmet.

Derimot er det klare omtale av både personvern og ytringsfrihet.