onsdag 15. april 2009

Fornyet innsats mot mobbing

NRK kan i dag fortelle at stadig flere barn og unge over hele landet mobbes.

Bondevik bidro fortjenestefullt i sin tid til å sette bekjempelse av mobbing høyt på dagsordenen. Programkomiteen har ment at dette er et arbeide som er viktig, ikke minst ettersom innsatsen nok ikke har vært så høy som den burde ha vært de siste årene. I innstillingen til nytt program står det derfor at:
Høyre vil styrke arbeidet mot mobbing med konkrete tiltak og konkrete mål.
Det er synd å si det, men det er behov for slik satsing.

Ingen kommentarer: