torsdag 31. mai 2007

Personvern - noe spøyt?

En viktig verdi for Høyre er knyttet til personvernet. Dette henger naturlig sammen med at Høyre er opptatt av individet - og dets rett til å være seg selv fullt og helt.

Noen ganger må (?) det tillates at vi blir kikket i kortene. Skattemyndigheter må ha innsyn for å kunne kreve riktig skatt, og det er hensiktsmessig at opplysninger lagres (på en forsvarlig måte) hos lege og helsevesen med tanke på fremtidig behandling. På område etter område er det mange små inngrep i personvernet som virker uskyldig og lar seg forklare - og akseptere? Er dette uproblematisk? Er det f.eks. greit at teleselskaper nå skal lagre telefonsamtaler og SMSer i 2 år?
Personvernet skal sikre borgerne mot overvåking. Retten til å være en del av et fellesskap ledsages av retten til å være anonym. Ny teknologi gir stadig nye muligheter for overvåking og sammenkobling av personlige opplysninger. Det er et mål å begrense dette, gjennom en streng forvaltning av personvernet.
Hva synes du om denne formuleringen? Hvordan kan den bli mer presis?

7 kommentarer:

Genese sa...

Nydelig. Den er vel så presis den kan være, fordi man ellers ville få en opplisting av mulige situasjoner om dette og hint.

Programsekretariatet sa...

Genese: OK - takk. Da prøver vi å jobbe videre med dette :-)

Vox populi sa...

Dette er bra! På tide at dette blir satt på dagsorden.

Jeg vet ikke om dere kjenner til arbeidet til Per Ström, integritetsombudsmann i tankesmia "Den Nya Välfärden", men hvis ikke er det verdt et besøk. Han gir også ut en nyhetsbrev som heter Big Brother Bulletin.

Her kan dere få innspill til personverndebatten.

Programsekretariatet sa...

vox populi: takk for tilbakemeling og ikke minst tips som jeg skal sjekke ut. Bra.

waltmart sa...

Personvernet skal vel sikre borgerne mot en del mer enn bare overvåking.

Det at det finnes en rett til å være anonym er ikke alltid korrekt, det er når denne finnes og i forhold til hvem som er en spennende og nødvendig debatt. Det hadde vært en fin ting om Høyre hadde tatt et standpunkt til dette.

Det er videre ikke sikkert det er riktig at det er et mål i seg selv å begrense (som i å redusere) sammenkobling. Det er et mål å kontrollere det og samtidig gi de registrerte kunnskap og kontroll over når dette skjer med opplysninger om dem.

Når man så skal forvalte noe (jeg tror kanskje det er lovgivningen på området vi forvalter, ikke størrelsen "personvernet") er ikke løsningen nødvendigvis "streng" forvaltning, men riktig forvaltning. Datatilsynets opptreden ifm Redningsselskapet er et eksempel på et forsøk på "streng" forvaltning. Det var imidlertid verken særlig god eller særlig vellykket forvaltning.

Merk at begrepsmessig er "personlige opplysninger" et upresist og ikke definert begrep i denne sammenhengen. Bruk "personopplysninger" slik som den relevante loven gjør.

Programsekretariatet sa...

walmart: interessante synspunkter. Hva mener du med "Det at det finnes en rett til å være anonym er ikke alltid korrekt, det er når denne finnes og i forhold til hvem som er en spennende og nødvendig debatt." Jeg er litt usikker - tenker du litt på omvendt "bevisbyrde"? At det skal begrunnes dersom man skal kunne være anonym?

Videre - streng versus riktig. Det er forskjell på dette,og jeg vil tro de fleste opplever "streng" som mer "bekyttende" enn riktig. Det siste kan åpne for mer og lettere adgang til bruk f.eks. av personer. Og jeg oppfatter ikke at det er det du mener.

waltmart sa...

Retten til å være anonym er ikke gjennomgående i vårt samfunn, den er ingen grunnleggende rettighet vi kan ha som utgangspunkt. Av den grunn blir det litt innholdsløst når man er for retten til å være anonym, uten at man sier i hvilke situasjoner det er man ønsker å kjempe for denne retten.

Hvis jeg passere bomringen med Autopassbrikke er jeg ikke anonym. Hvis jeg betaler kontant er jeg det. Årsaken til dette er at de kreftene som vil fjerne muligheten til anonym passering ennå ikke har nådd sitt mål om å fjerne eller begrense muligheten til å betale kontant og forbli anonym i bomringen (og i samfunnet generelt). Dette er en debatt og i denne bør man ta et standpunkt.

Hvis jeg henvender meg til politiet for å anmelde et straffbart forhold er jeg derimot ikke anonym. Jeg har heller ingen særlig forventning om å være det. Det er ingen debatt om det og den kommer troligvis heller ikke.

Hvis Høyre ønsker å mene noe om retten til anonymitet i visse arenaer eller i visse roller bør dette forklares og presiseres, ikke bare ukvalifisert puttes inn fordi det er en trendy ting å mene a-la at man er mot-global-oppvarming-og-sånn.

Poenget med personvern er at det koster noe. Hvis vi vil prioritere personvernhensyn i samfunnet vårt vil det faktisk kunne være til fortrengsel for andre verdier, f.eks. muligheten for å oppklare visse forbrytelser, muligheten for visse former for kommersiell virksomhet eller muligheten for automatisering og forenkling av en del offentlige tjenester.

Jeg tror ikke noen, ikke engang Venstre, er for å la personvernhensyn gå foran alle andre. Vi ønsker vel f.eks. stadig å vinne krigen mot terror. Da må de hemmelige tjenestene få anledning til å behandle en god del informasjon om mange mennesker i samfunnet vårt. Vi ønsker imidlertid neppe at den samme informasjonen skal brukes til å sjekke om vi unndrar skatt. Om vi skal kunne bruke den for å fange noen som har skutt en politimann i et brutalt ran faller mellom disse ytterpunktene.

Om man skal ta et standpunkt må man faktisk gå inn og trekke en grense, gi noen konkrete eksempler på hva man er villig til å forsake for å oppnå dette. Det å bare si at man er for et sterkt personvern er ikke å ta et standpunkt, det er tvert imot å unnlate å gjøre det.