fredag 18. juli 2008

Minstefradrag for næringsdrivende

Programkomiteen har nå i sommer mottatt et forslag knyttet til selvstendige næringsdrivende. Det påpekes at det ordinære minstefradraget opprinnelig var ment som et alterntiv ti fradrag for faktiske utgifter ifm arbeid, men har utviklet seg til å bli et generelt bunnfradrag. Og mens vanlige lønnsmottakere nyter godt av at dette fradraget har økt de siste årene, gjør ikke selvstendig næringsdrivende det.

Forslaget er derfor:
Å innføre at selvstendig næringsdrivende kan få nyte av minstefradraget i lys av den rollen fradraget har fått.
Hva synes du om det?

8 kommentarer:

Peder Ås sa...

Forstår poenget ditt, men det er unødvendig. Selvstendig næringsdrivende kan trekke fra så utrolig mye andre må bruke lønnsinntektene sin på at det ikke er noe synd på de ennå.

Derimot burde det innføres fullstendig gjeldssanering ved personlig konkurs om i England og USA. For ille at mennesker som kun har forsøkt å tjene til livets opphold skal risikere å slite med gjeld resten av livet.

Programsekretariatet sa...

peder åa:
Noterer meg synspunktet. Dette gjeder altså et forslag vi har mottatt fra en person.

Jeg er ikke sikker på at de fleste selvstendige næringsdrivende er enig med det i at den totale økonomiske situasjonen egentlig er så forferdelig god. Mange av dem sitter med mye større risiko og færre rettigheter enn ordinære arbeidstakere.

Jeg var ikke klar over at USA og UK har 100% gjeldssanering ved personlig konkurs. Interessant! Hm..må se på det.

Vox populi sa...

Da måtte man i så fall gi næringsdrivende valget mellom minstefradrag eller dagens ordning med å trekke fra:

1) Utgifter relatert til arbeidet
2) Lønnsfradrag dersom man har ansatte.
3) Fremførbare underskudd.

Men hva er vitsen med å være næringsdrivende, dersom poenget er at man skal behandles som en lønnsmottager? At man har større risiko og færre rettigheter enn ordinære arbeidstakere har vel sitt grunnlag i at muligheten for å tjene mer enn arbeidstakeren henger sammen med risiko.

Blir risikoen for stor kan man jo opprette et AS.

Programsekretariatet sa...

vox:
noterer også ditt synspunkt.

Englenderen sa...

Med respekt for Peder Ås mener jeg at han tar feil når han hevder at det er mye næringsdrivende kan trekke fra. Dette er helt avhengig av hva slags næringsvirksomhet som drives. Fradragsmulighetene er også blitt innskrenket de siste årene. Jeg anbefaler at Programsekretariatet vurderer Vox Populis forslag nærmere, og ser på hvordan opplegget for fradrag er i England. Uten at jeg har satt meg inn i dette i detalj mener jeg at det i England er mulig med både et "flatt" fradrag og tilsvarende "flatt" momsfradrag (som et alternativ til å føre utgiftene). Dette sparer små næringsdrivende for regnskaps- og skjemavelde i det man bare trenger å tenke på inntektssiden. Myndighetene slipper også unødig bokettersyn og momssvindel.

Problemet for små næringsdrivende i dag er at det - til tross for Bondevik IIs nyvinninger som Altinn - fortsattt er få insentiver til å være næringsdrivende i forhold til å være lønnsmottager. Dette bidrar til å hemme verdiskapningen.

Programsekretariatet sa...

englenderen:
Tror du har et poeng mht fradragsmuligheter. Samt hvor viktig småbedriftene faktisk er for verdiskapningen.

Verdikonservativ sa...

Forslaget er dårlig fordi det vil stimulere til at flere etablerer enmannsforetak i stedet for å være ansatt. Dette er en utviklig spesielt i bygningsbransjen som ikke uten videre er positiv. Det vil utvanne arbeidsgiveransvaret, areidsmiljøloven og andre rettigheter.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Jeg tror jeg forstår bekymringen din - for arbeidstakers rettigheter. Ser man bort fra det, mener du da at det er galt at folk er sine egne arbeidsgivere?