onsdag 9. juli 2008

Gjengroing av kulturlandskap

Sommeren er en tid som mange sikker benytter til å reise rundt i landet og glede seg over norsk natur. Programkomiteen har nylig mottatt innspill knyttet til reiseliv, som er et aktuelt tema nettopp i disse tider. Et av forslagene lyder:
Gjengroing av kulturlandskapet må stanses.
Må det virkelig det? Er ikke dette en helt *naturlig* utvikling? Gitt at man altså mener denne gjengroingen skal stoppe, er det da en offentlig oppgave å gjøre det?

Et annet forslag lyder:
Økt kommersielle bruk av offentlige og private eide kulturminner må initieres og tilrettelegges gjennom virkemiddelapparatet sentralt, regionalt og lokalt.
Dette er jo et spennende forslag - ikke ofte at det tas til orde for kommersialisering av kulturminner.

Hva tenker du?

2 kommentarer:

John-Arne Nyland sa...

Naturen er i konstant utvikling. Det er "umulig" å holde alt presist som det er. Det er derfor helt naturlig at landskapet forandres, enten av skogbranner eller at "mennesket" velger å ikke bruke området mer. La det gro igjen og bli "tilbakeført" til naturen

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Noterer synspunktet; deler nok tankene dine om at "naturen er i konstant utvikling".