onsdag 16. juli 2008

Landrapport om klima?

Som kjent har OECD landrapporter om økonomi. Det samme har tildels IMF - spesielt for land under utvikling. Det betyr at disse organisasjonene kan komme med forslag knyttet til politikk, for at den økonomiske situasjonen i et aktuelt land skal bedres. Det er også mulig for organisasjonen å stille betingelser knyttet til eventuell utbetaling av støtte.

Er dette er virkemiddel som kan brukes i klima-sammenheng? Kunne f.eks. IEA eller andre organisasjoner ha som oppdrag blant annet å utføre klimaregnskap for forskjellige land - og deretter komme med anbefalinger?

Hva tror du?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dette blir på sett og vis allerede gjort av FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Hvert land rapporterer om egne utslipp og tiltak, og deretter blir rapportene kontrollert av ei internasjonal ekspertgruppe.

http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php

Programsekretariatet sa...

anonym:
Tanken bak forslaget er å "utbygge" denne miljørapporteringen samt anbefaling mht på tiltak.