torsdag 10. juli 2008

Flere trygge veier

Den siste tiden har det vært flere ulykker på veiene. Som flere har påpekt: bilene blir bedre, kjøreopplæringen også, mens veiene.....

Dette alene er vel god nok grunn til å intensivere arbeidet med å gjøre veiene våre bedre og tryggere. Og er noe av temaet som blant annet Erna Solberg tar opp i sin blogg på NA24.

En løsning som viser seg å fungere er offentlig-privat-samarbeid (OPS). La private krefter delta i utbyggingen av veiene i landet. Dette er de røde partiene skeptiske til, og jeg er litt usikker på hvorfor. Er målet å få en god infrastruktur raskt og rimelig; eller først og fremst at det offentlige skal gjøre jobben.

Kan noen forklare motstanden mot OPS?

6 kommentarer:

John-Arne Nyland sa...

Det er P'en i OPS som er problemet for sosialister. Det er helt umulig for sosialister å akseptere at P-private kan gjøre noe godt for samfunnet. Og tenk om de skulle tjene penger på det ! Bare tenk på sosialistenes holdninger til: Private barnehager, private skoler og private eldre tjenester

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Jeg er redd du har rett, sukk. But why!!!!!!!

:-)

Anonym sa...

Å si at OPS er løsningen på bedre veier er tull. Det kan hjelpe litt men problemet er at det trengs mye mer penger. Bedre veier er en så viktig sak at høyre må tone flagg og ikke bare drive med teoretisk skittkasting/polemikk med sosialistene om OPS. Utydelig politikk fanger ikke ny velgere

Programsekretariatet sa...

anonym:
Jeg er enig at det har lite for seg med skittkasting/polemikk. nettop derfor er det grunn til at man kan undre seg over motstand mot OPS. Det er flere prosjekter som viser seg fungerer - hvor prosjektene gjennomfoeres raskere og til lavere kostnad.

Hvorfor er det farlig at private deltar i utbygging av veinettet?

Verdikonservativ sa...

I en rapport utarbeidet av KPMG i 2003 for Næringsdepartementet ble det dokumentert at OPS er kostnadseffektivt:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2003/0003/ddd/pdfv/180133-rapport2.pdf

Det er derfor noe underlig at departementet ikke har fulgt dette opp. Mulig det er ideologiske barrierer - uansett; Dette må den nye borgerlige regjeringen som tiltrer neste år ta tak i.

For ytterligere å rasjonalisere bør utbygging av motorvei og jernbane samordnes slik det ble gjort i Vestby. For å gjennta til det kjedsommelige: Det langsiktige målet må være dobbeltspor og motorvei mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Stavanger. Dette er miljøvennlig, distriktsvennlig, og vil spare hundrevis av menneskeliv.

Les dagens utgave av aftenposten. Selv Albania får nå flere km motovei enn Norge. Jeg var nylig på Island. Der er de i ferd med å ferdigstille full motovei mellom Reykjavik og Keflavik (ca 60 km).
Et land med 300 000 innbyggere og uten oljeinntekter.

Erna Solberg har tatt et veldig flott initiativ i denne saken. Håper derfor at saken får høy prioritet i stortingsvalgprogrammet.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Interessant link og kommentar. Ad hva eller hvor mye som kommer i programmet til slutt, er det nok stor sannsynlighet for at "samferdsel" vil bli godt dekket (i tillegg til kollektivtrafikk).

I det nye prinsipprogrammet ble det vedtatt formuleringer knyttet til infrastrukturutvikling som tross alt forplikter partiet :-)