tirsdag 15. juli 2008

Energieffektivitet

Dette er et av flere stikkord ifm klimaarbeid - et annet er energigjerrig. Kan hus (boliger, kontorbygg) bli mer klimavennlige? Kan det stilles krav om dette for nye og gamle bygg? Hva da med kostnadene spesielt for ombygging av gamle bygg?

Poenget er blant annet reduksjon i energiforbruk knyttet til oppvarming. Hva tenker du om dette; omtale i kommende stortingsvalgprogram?

Ingen kommentarer: